مقاله برتر کنفرانس

 

محتوی این صفحه پس از اعلام نتایج داوری مقالات و برگزاری کنفرانس، بارگزاری خواهد شد.

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان