تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 19 مهر 1398
مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 19 مهر 1398 تمدید شد.

با توجه به تقاضای تعداد زیادی از پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ برای بار دوم تا تاریخ  19 مهر 1398 تمدید شد.

ضمنا به اطلاع می رساند، نتایج داوری مقالات ارسال شده تا تاریخ 1398/7/1، طبق زمانبندی قبلی تا 20 مهر 1398 اعلام خواهد شد. همچنین نتایج داوری مقالات ارسال شده در دوره تمدید (تا 19 مهر) حداکثر تا تاریخ 5 آبان 1398 به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1398/7/15

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان