محتوی این صفحه پس از قطعی شدن سخنرانیها، بارگزاری خواهد شد.

 

سخنرانی 1:

 

 

 


 

 

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان