فایل ارائه
ارائه کنندگان مقالات کنفرانس لطفا برای ارائه مقالات خویش ترجیحا از فایل پاورپوینت استفاده نمایند.

شرکت کنندگان محترم کنفرانس که مقالاتشان مورد پذیرش واقع شده است، لطفا در اسرع وقت نسبت به تهیه فایل ارائه خویش (ترجیحا پاورپوینت) اقدام فرمایند و فایل ارائه خویش را در روز برگزاری کنفرانس به همراه داشته باشند. شایان ذکر است فرمت یا الگوی خاصی برای طراحی فایل ارائه از سوی کنفرانس تعریف نشده است و ارائه کنندگان محترم مقالات می توانند به سلیقه شخصی خودشان فایل ارائه خویش را طراحی نمایند.

با آرزوی ارائه های موفق کلیه عزیزان شرکت کننده در کنفرانس.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1398/8/2

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان