پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی
نحوه پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی در روز برگزاری کنفرانس.

جهت پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی، لطفا با دبیرخانه کنفرانس با آدرس ایمیل dcbdp@azaruniv.ac.ir تماس حاصل نمائید.

*به برگزار کنندگان کارگاه ها گواهی معتبر از سوی کنفرانس ارائه خواهد شد.

**شرکت در کارگاههای آموزشی رایگان است و به شرکت کنندگان گواهی معتبر ارائه خواهد شد.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1398/2/12

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان