این صفحه پس از اعلام نتایج داوری مقالات، بارگزاری خواهد شد.

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان