هزینه های ثبت نام در کنفرانس

 

ردیف نوع ثبت نام  واریز هزینه تا 10 آبان 98  واریز هزینه بعد از 10 آبان تا 16 آبان 98
 1 مقاله اول از یک نویسنده
2800000 ریال 3500000 ریال
 2  برای مقالات دوم به بعد از یک نویسنده (به ازای هر مقاله)
1000000 ریال 1300000 ریال
 3 شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله - عادی 700000 ریال 700000 ریال
 4 شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله - دانشجویی 400000 ریال 400000 ریال

 

اطلاعات حساب بانکی جهت پرداخت هزینه شرکت در کنفرانــس:

شماره حساب: 4001074603022217 نزد بانک مرکزی

به نام حساب متمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه، همایشها

شناسه 30 رقمی: 313074654120007000000000000062

 توجه مهم: لطفا بعد از ارسال هزینه، رسید آنرا اسکن کرده و به ایمیل کنفرانس (dcbdp@azaruniv.ac.ir) ارسال کنید.

موارد مهم

  • بعد از پذیرش مقاله، جهت پذیرش نهایی و چاپ آن در مجموعه مقالات، ثبت نام الزامی است و برای ارسال اولیه مقاله به دبیرخانه و داوری آن، نیازی به ثبت نام نیست.
  • براي یک مقاله پذيرفته‌ شده بايستی يک ثبت‌ نام مطابق رديف 1 جدول انجام پذيرد.
  • هزینه ثبت نام مقالات دوم یا بیشتر مربوط به یک شرکت کننده مطابق ردیف 2 جدول می باشد.
  • نحوه ثبت نام در کنفرانس در ایمیل پذیرش مقاله به نویسندگان محترم اعلام می گردد.
پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان