1

انتشار و نمایه سازی مقالات در CIVILICA
مجموعه مقالات همایش در پایگاه سیویلیکا (www.CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
ارسال گواهی ها از طریق پست
ارسال گواهی مقالات از طریق پست
لیست مقالات ثبت شده تا مورخه 98/8/12
لیست مقالات پذیرش شده که واریز هزینه و ثبت نام نهایی آنها تا تاریخ 98/8/12 انجام شده است.
امکان واریز هزینه با نرخ پایه تا 14 آبان
امکان واریز هزینه کنفرانس با نرخ پایه تا 14 آبان تمدید شد.
فایل ارائه
ارائه کنندگان مقالات کنفرانس لطفا برای ارائه مقالات خویش ترجیحا از فایل پاورپوینت استفاده نمایند.
تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 19 مهر 1398
مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 19 مهر 1398 تمدید شد.
پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی
نحوه پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی در روز برگزاری کنفرانس.
1

پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی
نحوه پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی در روز برگزاری کنفرانس.
انتشار و نمایه سازی مقالات در CIVILICA
مجموعه مقالات همایش در پایگاه سیویلیکا (www.CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
لیست مقالات ثبت شده تا مورخه 98/8/12
لیست مقالات پذیرش شده که واریز هزینه و ثبت نام نهایی آنها تا تاریخ 98/8/12 انجام شده است.
امکان واریز هزینه با نرخ پایه تا 14 آبان
امکان واریز هزینه کنفرانس با نرخ پایه تا 14 آبان تمدید شد.
فایل ارائه
ارائه کنندگان مقالات کنفرانس لطفا برای ارائه مقالات خویش ترجیحا از فایل پاورپوینت استفاده نمایند.
تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 19 مهر 1398
مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 19 مهر 1398 تمدید شد.
ارسال گواهی ها از طریق پست
ارسال گواهی مقالات از طریق پست
پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان